Haglprøve

Haglprøve

Skjern jagtforenings flugtskydningsbane er godkendt til at holde haglprøve. Vi holder hver sæson åbent specielle aftener, hvor vi har har uddannede instruktører klar til at undervise personer der skal op til haglprøven.

Se under kalender med undervisning til haglprøven og den dato der afholdes haglprvøve på vores bane.

På naturstyrelsens hjemmeside under naturoplevelser/jagt/jagttegn kan der ved at logge ind med nemid ses oplysninger om datoer og sted for haglprøven og generelle oplysninger om jagttegnet.

Haglprøve